การเมือง

มท.สั่งทุกจังหวัด ตั้งกองอำนวยการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำมท.สั่งทุกจังหวัด ตั้งกองอำนวยการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้) จากขณะนี้ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำปิงในภาคเหนือได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบกับบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกมาก เช่น ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ที่ราบต่ำ และปริมาณน้ำสูงล้นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ขณะเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีภาวะฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วย 

ดังนั้น จึงให้จังหวัดเร่งดำเนินการจัดตั้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัด เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ หากในพื้นที่ใดน้ำยังไม่ท่วมให้จังหวัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อำนวยการฯ จังหวัด หรือ หน่วยงานอื่นๆ ใช้เทคโนโลยี หรือ ระบบข้อมูล หรือโปรแกรมการคำนวณ เพื่อประเมิน หรือคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่ไหลท่วมจะเข้ามาถึงพื้นที่เมื่อใด เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยกลางในการประสานกับจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ และในส่วนกลาง เพื่อเร่งระดมนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆที่คาดว่าจะสามารถสูบนำ้ออกได้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ในการให้คำแนะนำ หรือประสานงานกับหน่วยงานในส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่


วันที่ 25 กันยายน 59 เวลา10:18:24น.

https://goo.gl/SXKJhM

Tags: มท.สั่งทุกจังหวัด ตั้งกองอำนวยการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำข่าวการเมืองที่เกี่ยวข้อง
รายการย้อนหลังแนะนำ

ไม่มีคลิปที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

นายกฯ ขอบคุณคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
นายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรม และประชาชนร่วมร...
ผู้นำเอเชียทยอยเดินทางถึงไทย เข้าร่วมประชุม ACD
การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 ระ...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

รอยเตอร์สรายงานเรื่องลายสักแสดงความอาลัย
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ประชาชนชาวไทยบางส่วนเล...
ช่อง 3 จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 จัดพิธีแสดงควา...
ลูกไม้ต่างแดน ใต้ต้นไม้ของพ่อ : ศรัทธาชาวซิกข์
รายงานพิเศษชุด ลูกไม้ต่างแดนใต้ต้นไม้ของพ่อวันนี้ ...
กษัตริย์จิกมี-พระราชินี เสด็จฯ กลับภูฏาน
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family