search-right
ก้าวสู่ปีที่ 10 ครอบครัวข่าว3 We are here
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
THAI TV3
00:50 - 02:15
ข่าววันใหม่
ข่าววันใหม่
TV33 HD
Next 16:00 - 18:00
ท็อปนิวส์วาไรตี้
Top News Variety” วาไรตี้ข่าวรูปแบบใหม่โดยทีมผู้ประกาศข่าวมืออา...
TV28 SD
Next 06:00 - 08:00
เป็นข่าวเช้านี้
นำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจในแต่ละวัน โดยจะเน้นการลงพื้นที่เพื่...
TV13 FAMILY
Next 05:00 - 06:00
Good Morning Family News
“ Good Morning” ......“อรุณสวัสดิ์ค่ะ...ทุกคน” คำทักทำยยำมเช้ำท...
call-center-pn3

หน้าแรก » ข่าวพระราชสำนัก
NEWS

 ข่าวพระราชสำนัก

 
Loading video player...
 

รายงานพิเศษ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า ด้วยทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยในความเป็นไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว จนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ
ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ประชาชนลงนามถวายพระพร ส... ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน...
พระองค์โสมฯ แทนพระองค์เปิดงานวันแม่แห่งชาติ
พระองค์โสมฯ แทนพระองค์เ... เนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้ มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กั...
แถลงการณ์ในหลวง ฉบับที่ 2
แถลงการณ์ในหลวง ฉบับที่... แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเน...
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ เปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ เป... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสให้สมาชิกสภา...
คำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557
คำขวัญพระราชทานเนื่องใน... สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำป...
แถลงการณ์ในหลวง ตรวจพระวรกาย รพ.ศิริราช ฉบับที่ 1
แถลงการณ์ในหลวง ตรวจพระ... แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเน...
คสช.ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมฯ
คสช.ลงนามถวายพระพรสมเด็... พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำข้าราชการ ลงนาม...
สมเด็จพระบรมฯ ทรงบาตร วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมฯ ทรงบาตร ว... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกา...
รายงานพิเศษ-พระราชพิธีวันพืชมงคล
รายงานพิเศษ-พระราชพิธีว... การจัดพระราชพิธีวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลนั...
สมเด็จพระบรมฯ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
สมเด็จพระบรมฯ พระราชพิธ... วันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่นับเป็นพระราชพิธีสำคัญต่อเกษ...
ในหลวงฯ ทอดพระเนตรโคนม โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
ในหลวงฯ ทอดพระเนตรโคนม ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการเลี้ยงโคนมในโครงกา...
พระราชพิธีฉัตรมงคล
พระราชพิธีฉัตรมงคล... วันฉัตรมงคล นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้...
ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล
ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจ...
เตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2557
เตรียมความพร้อมจัดพระรา... สำนักพระราชวัง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร...
64 ปี พระราชพิธีราชาภิเษก
64 ปี พระราชพิธีราชาภิเ... วันนี้ นับเป็นวันประวัติศาสตร์ และวันสำคัญของชาวไทย อีกวันหนึ่ง ด้วยพระบา...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันราชาภิเษกสมรส
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ... กิจกรรมสำคัญเนื่องในวันราชาภิเษกสมรส โดยเย็นวันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนรถบุพ...