search-right
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557
  call-center-pn3

  หน้าแรก » ข่าวพระราชสำนัก
  NEWS

   ข่าวพระราชสำนัก

   
  Loading video player...
   

  รายงานพิเศษ-พระราชพิธีวันพืชมงคล

  การจัดพระราชพิธีวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลนั้น เพื่อเป็นการบำรุงขวัญแก่เกษตรกร ให้มีใจหมั่นในการทำเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และภาคภูมิใจ
  สมเด็จพระบรมฯ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  สมเด็จพระบรมฯ พระราชพิธ... วันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่นับเป็นพระราชพิธีสำคัญต่อเกษ...
  ในหลวงฯ ทอดพระเนตรโคนม โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
  ในหลวงฯ ทอดพระเนตรโคนม ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการเลี้ยงโคนมในโครงกา...
  พระราชพิธีฉัตรมงคล
  พระราชพิธีฉัตรมงคล... วันฉัตรมงคล นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้...
  ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล
  ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจ...
  เตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2557
  เตรียมความพร้อมจัดพระรา... สำนักพระราชวัง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร...
  64 ปี พระราชพิธีราชาภิเษก
  64 ปี พระราชพิธีราชาภิเ... วันนี้ นับเป็นวันประวัติศาสตร์ และวันสำคัญของชาวไทย อีกวันหนึ่ง ด้วยพระบา...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันราชาภิเษกสมรส
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ... กิจกรรมสำคัญเนื่องในวันราชาภิเษกสมรส โดยเย็นวันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนรถบุพ...
  ปชช.ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส
  ปชช.ลงนามถวายพระพรวันรา... พสกนิกรพร้อมใจ ไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ...
  รายงานพิเศษ : 64 ปี คู่บุญพระบารมี
  รายงานพิเศษ : 64 ปี คู่... เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...
  คณะบุคคลลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส
  คณะบุคคลลงนามถวายพระพรว... พสกนิกรพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ...
  สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส
  สำนักพระราชวังเปิดให้ลง... สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
  ในหลวงทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา
  ในหลวงทอดพระเนตรการสาธิ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปล...
  ในหลวง ทอดพระเนตรโครงการเขื่อนแก่งกระจาน
  ในหลวง ทอดพระเนตรโครงกา... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแก...
  สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาวันพระราชสมภพ
  สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพ... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์ส...
  ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน
  ในหลวงพระราชทานพระบรมรา... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเ...
  แถลงการสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ฉบับที่ 16
  แถลงการสำนักพระราชวัง ส... แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระอาการสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...