เศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐานอาเซียน เร่งลงทุน 39 ล้านล้านบาทกรุณารอสักครู่...


ปัจจุบันประเทศในอาเซียน เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เฉพาะภาครัฐแต่ละประเทศเป็นผู้ลงทุนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วย เพื่อให้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งพลังงานไฟฟ้า และการคมนาคม รายงาน ระบุว่า อาเซียนต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านล้านบาท หรืออีก 10 ปีข้างหน้า คือ 39 ล้านล้านบาท โดยแต่ละประเทศมีจุดแข็ง จุดอ่อนที่แตกต่างกัน

รายงานเรื่อง ASEAN Investment ระบุว่า ปัจจุบันอาเซียนมีความต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านล้านบาท ไปจนถึงปี 2568 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

- พลังงานไฟฟ้า ทั้งการผลิต การกระจายไฟฟ้า 1.3 ล้านล้านบาท

- การคมนาคม ทั้งถนน ราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน 1.9 ล้านล้านบาท

- โทรคมนาคม 3 แสนล้านบาท

- ระบบประปาและสุขาภิบาล 2.8 แสนล้านบาท

โดยรายงานนี้ ระบุว่า บริษัทจากญี่ปุ่นและจีนเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการพลังงานไฟฟ้า การคมนาคม และโทรคมนาคม ในขณะที่บริษัทจากเกาหลีใต้เน้นการเข้ามาลงทุนพลังงานไฟฟ้า การคมนาคม ประปา และสุขาภิบาล

ในขณะที่ธนาคารโลก ได้ยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดีที่สุดในอาเซียน เพราะมีจุดเด่นที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีมาก มีการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วตรงต่อเวลา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตัวกลาง มากกว่าเป็นสินค้าจากแหล่งผลิตหรือแหล่งบริโภคสินค้า จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบให้สินค้าหมุนเวียนได้รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อเวลา

สำหรับอันดับสอง คือ มาเลเซีย และอันดับ 3 คือ ไทย ด้วยจุดเด่นที่เป็นประเทศแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญของโลก เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ยางพารา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาพิธีการศุลกากร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คุณภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งการติดตามสืบค้นสินค้าระหว่างการผลิตและขนส่ง

ส่วนฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีความได้เปรียบจากการขนส่งทางน้ำที่สามารถขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าได้ตลอดทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศทางน้ำได้สะดวก แต่ด้วยข้อจำกัดทางภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ทำให้การขนส่งสินค้าทางถนนหรือทางรางทำได้ไม่สะดวก ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง

ในขณะที่เวียดนามมีสภาพถนนหนทางยังไม่ได้มาตรฐานสากล จำเป็นต้องมีการพัฒนาถนนให้ดี สินค้าส่วนใหญ่ที่ทำการขนส่งทางน้ำจะเป็นสินค้าเกษตรหรือเทกองที่มีมูลค่า เพิ่มต่ำ และระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ยังล้าสมัย

สำหรับกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงส่งผลให้การขนส่งทางถนน เป็นไปด้วยความลำบาก เส้นทางคดเคี้ยวและอันตราย นอกจากนี้สปป.ลาวไม่มีทางติดต่อทางทะเลต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้าน

ในขณะที่กัมพูชามีการวางผังเมืองจากประเทศฝรั่งเศสในอดีต แต่ได้หยุดการพัฒนาสาธารณูปโภคจากสงคราม รวมถึงระบบราชการที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าสูง และใช้เวลาการขนส่งนาน


วันที่ 07 กันยายน 59 เวลา17:05:16น.

http://goo.gl/I8Rw4H

Tags: โครงสร้าง , อาเซียนข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ซีไอเอ็มบีไทย แนะรัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นการใช้จ่าย
ผู้บริหารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มั่นใจเศรษ...
ประชุม รมต.เกษตรอาเซียน ชงแผนแก้ปัญหา IUU อาเซียน
ช่วงที่ประเทศไทยรอผลการประเมินจากสหภาพยุ...
เศรษฐกิจเวียดนามยังโตโดดเด่นในอาเซียน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามไตรมาส 3 ...
ทีเส็บ จับมือ UNWTO ประชุมไมซ์อาเซียน
แม้งานวันท่องเที่ยวโลกได้ปิดฉากลงแล้ว แต...
"คุนหมิง" ฮับอาเซียนประตูสู่จีน
หากใครที่จะกำลังคิดถึงการทำธุรกิจกับประเ...
แนะเชื่อมโยงโลจิสติกส์อาเซียน
หากจะพูดถึงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ...
เส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว เชื่อมจีน-อาเซียน
เส้นทางรถไฟของจีนกำลังเชื่อมโยงการเดินทา...
รมต.พลังงานอาเซียนหารือความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค
รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได...
คมนาคมเร่งวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน จ.ขอนแก่น
รมว.คมนาคม เร่งวางแผนโครงสร้างพื้นฐานจัง...
อาเซียน-จีน Expo เชื่อมโยงการค้า 17 ล้านล้านบาท
สัปดาห์ก่อนมีเวทีประชุมระดับผู้นำที่จีนแ...
สหรัฐฯ สานสัมพันธ์อาเซียน
การเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทของผู...
บทสรุปไทยบนเวที จี 20 อาเซียน ซัมมิท
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทย โดยนายกรั...
รายการย้อนหลังแนะนำ
ครอบครัวอาเซียน
แนะ 'ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม' เจาะประเทศเพื่อนบ้าน
ครอบครัวอาเซียน
เคลื่อนย้ายนักศึกษาอาเซียน จุดเริ่มต้นเชื่อมโยงประ...
ครอบครัวอาเซียน
สรุปข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก, อียูหนุนอาเซียนยกระดับการ...
ครอบครัวอาเซียน
เลขาฯ อาเซียน มองอาเซียนสดใส
ครอบครัวอาเซียน
สรุปข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก, นักวิชาการกระตุ้นสร้างระบ...
ครอบครัวอาเซียน
จุดกำเนิด Asean Family
 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

แนวโน้มราคาข้าวไทยสดใส
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ...
ลูกไม้ต่างแดน.. เจ้าสัวตามรอยเท้าพ่อ
รายงานพิเศษชุด ลูกไม้ต่างแดน ใต้ต้นไม้ของพ่อ พาไปย...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

รอยเตอร์สรายงานเรื่องลายสักแสดงความอาลัย
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ประชาชนชาวไทยบางส่วนเล...
ช่อง 3 จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 จัดพิธีแสดงควา...
ลูกไม้ต่างแดน ใต้ต้นไม้ของพ่อ : ศรัทธาชาวซิกข์
รายงานพิเศษชุด ลูกไม้ต่างแดนใต้ต้นไม้ของพ่อวันนี้ ...
กษัตริย์จิกมี-พระราชินี เสด็จฯ กลับภูฏาน
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family