ในประเทศ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำกรุณารอสักครู่...


ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์มากมาย หนึ่งในนั้นคือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

ซึ่งโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ 

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นไปตามหลักทฤษฎีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำ เพื่อให้จุลินทรีย์ในน้ำสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor ซึ่งเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยี่ยม ในปี 2543 และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย และโครงการฝายปางดะ จังหวัดลำปาง

สำหรับทฤษฎีการบริหารจัดการน้ำที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ที่ต้นน้ำ คือ ปกป้องผืนป่าเพื่อให้มีฝนควบคู่ไปกับการทำฝนหลวง เพื่อลดความแห้งแล้ง เมื่อมีฝนตกลงมาก็ให้ชะลอน้ำด้วยกำลังของป่า ฝาย และหญ้าแฝก 

กลางน้ำ คือ การเก็บน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และห้วย หนอง คลอง บึง ที่ให้ขุดกันไว้ทุกบ้าน จะสามารถทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และ ให้ทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อเป็นที่รับน้ำในช่วงมรสุมที่มีน้ำมาก ป้องกันน้ำท่วม ส่วนปลายน้ำ คือ การผันน้ำผ่านคูคลองลงสู่ทะเล และ การดูแลป่าชายเลนเพื่อป้องกันพายุ คลื่นลม ทั้งหมดนี้ คือ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์


วันที่ 09 มิถุนายน 59 เวลา12:00:48น.

http://goo.gl/afrzxZ

Tags: โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำข่าวในประเทศที่เกี่ยวข้อง
รายการย้อนหลังแนะนำ

ไม่มีคลิปที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
เปิดตำนานพระสหายแห่งสายบุรี
หากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรม...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ในการเข้าถวาย...
สงขลา-หมอควักเงินส่วนตัว 2 แสนบาท เปิดคลินิกรักษาฟรี
นายแพทย์ที่จังหวัดสงขลา นำเงินที่เก็บสะสมไว้กับภรร...
ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family