ในประเทศ

สถาบันศึกษา ร่วมสืบสานพระราชดำริกรุณารอสักครู่...


แนวทางรับน้องของสถาบันการศึกษา ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ มาเป็นปรับให้เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคณะ ได้รู้จักและศึกษาไปพร้อม ๆ กับ การทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมนี้เป็นการจับมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หรือ กปร.) กับสถาบันการศึกษาอีก 54 แห่งประเทศ โดยครั้งนี้มีคณาจารย์มาร่วมเรียนรู้ถึง 91 ท่าน เพื่อรับฟังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี, โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างและโครงการศึกษาวิจัยฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ก่อนลงพื้นที่ปฎิบัติจริง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เป็น1ในพื้นที่ตัวอย่างในการเรียนรู้ของคณะ หลังจากสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ของผืนป่าได้ด้วยฝายชะลอน้ำ, การทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่าและช้างป่า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนถึงการสร้างอาชีพเสริม เช่น  เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการเลี้ยงแพะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วันที่ 01 กรกฎาคม 59 เวลา14:58:08น.

http://goo.gl/UNMzl3

Tags: สถาบันศึกษา , สืบสานพระราชดำริข่าวในประเทศที่เกี่ยวข้อง
สภาสถาปนิก เตรียมส่งตีความ สจล.รับงานออกแบบได้หรือไม่
การออกแบบวิมานพระอินทร์ ของสถาบันเทคโนโล...
ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (รุ่นที่6)
การเข้าค่ายในช่วงปิดเทอมยาว ๆ ก็เป็นอีกก...
รายการย้อนหลังแนะนำ

ไม่มีคลิปที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
เปิดตำนานพระสหายแห่งสายบุรี
หากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรม...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ในการเข้าถวาย...
สงขลา-หมอควักเงินส่วนตัว 2 แสนบาท เปิดคลินิกรักษาฟรี
นายแพทย์ที่จังหวัดสงขลา นำเงินที่เก็บสะสมไว้กับภรร...
ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family