ข่าวสด, ข่าว, ข่าวเด่น, ข่าวด่วน, ข่าวสดวันนี้, ข่าววันนี้, ข่าวใหม่, รายการข่าวย้อนหลัง, เรื่องเล่าเช้านี้, ข่าว3มิติ, เรื่องเด่นเย็นนี้, ข่าวการเมือง, ข่าวอาชญากรรม, ข่าวดารา, ข่าวบันเทิง

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ "บ้านห้วยหยวกป่าโซ"กรุณารอสักครู่...


ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถเพาะปลูกข้าว แบบขั้นบันไดได้สำเร็จ จากการให้ความรู้ผ่านโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหว้ดเชียงราย เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่อยู่ในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมผสานกลมกลืน โดยให้เข้ามาทำงานรับรายได้จากสถานี เพื่อฟื้นฟูป่า 

จากนั้นก็สอนให้มีความรู้ เรื่องการทำเกษตร (แผนใหม่) คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินลาดชัน การทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อทำจนเกิดความชำนาญก็จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเช่น การทำนาดำแบบขั้นบันได โดยมีสถานีฯ เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

จากแนวการดำเนินร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับคนท้องถิ่น บนพื้นที่ 8,500 ไร่ ที่แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพื้นที่ป่า เขตพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตอนนี้สำเร็จแล้วกว่า 4,400 ไร่ ควบคู่กับการสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน และสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร รวมทั้งสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร ทำให้แหล่งน้ำมีน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งระยะเวลาการไหลของน้ำนานขึ้น คุณภาพน้ำใสมากขึ้น ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค


วันที่ 10 สิงหาคม 59 เวลา18:37:10น.

http://goo.gl/FGeaBH

Tags: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง , พระราชดำริ , บ้านห้วยหยวกป่าโซ , เชียงรายข่าวในประเทศที่เกี่ยวข้อง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบความสะดวกการดำเนินชีวิต
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท...
เชียงราย-ชาติพันธุ์สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือเป...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงหลายชนิดเ...
วิทยาลัยอาชีวะฯ เชียงรายจัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย น้อมนำแนวทางพ...
ปราชญ์แห่งเกษตร วัย 95 ปี น้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ในชีวิต
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาว...
นครศรีธรรมราช-ชาวบ้านคืนถิ่นหลังมีโครงการพระราชดำริ
ชาวบ้านขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช พระ...
โครงการพระราชดำริ
ประชาชนที่เคยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ต่า...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระเมตตา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...
โรงเรียนสอนนวดแผนไทยวัดโพธิ์ ตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื...
ลพบุรี-ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะรอบแก้มลิงหนองสมอใสโครงการพระราชดำริ
ชาวบ้านอำเภอท่าวุ้ง ร่วมทำความดีถวาย พระ...
รายการย้อนหลังแนะนำ

ไม่มีคลิปที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สงขลา-หมอควักเงินส่วนตัว 2 แสนบาท เปิดคลินิกรักษาฟรี
นายแพทย์ที่จังหวัดสงขลา นำเงินที่เก็บสะสมไว้กับภรร...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ในการเข้าถวาย...
สงขลา-หมอควักเงินส่วนตัว 2 แสนบาท เปิดคลินิกรักษาฟรี
นายแพทย์ที่จังหวัดสงขลา นำเงินที่เก็บสะสมไว้กับภรร...
ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family