ในประเทศ

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริกรุณารอสักครู่...


ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตนาข้าวและพัฒนา "ต้นต๋าวพันธุ์" ไม้ท้องถิ่นที่กำลังจะสูญพันธุ์ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ จากการนำความรู้ในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาปรับใช้

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ และใช้ระบบธนาคารเงิน มาจัดตั้ง "ธนาคารข้าว" โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกให้การทำเกษตร (แผนใหม่) ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากชาวบ้านยังขาดทักษะและความรู้การเกษตรที่เหมาะสม โดยใช้พื้นที่ในโครงการฯเป็นห้องทดลองเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบการทำนาดำ (แบบยั่งยืน)

เช่นเดียวกับการพัฒนา "ต้นต๋าว" พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่กำลังจะสูญพันธุ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไป "เชื่อมและเติมกลิ่นธรรมชาติ"ลงไป เช่น ใบเตย อัญชันและน้ำผึ้ง ที่สำคัญยังสามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 4,000ไร่

นอกจากนี้เยาวชนในพื้นที่ยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วย น้อง ๆ ที่นี่จึงสามารถทำนาได้อย่างคล่องแคล่ว

ซึ่งข้าวในทุ่งนาแห่งนี้ จะแบ่งปลูกข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์เบล้เลี้ยะ, ข้าวพันธุ์มะลิดอย ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 40-50 ถังต่อไร่ (เดิมได้แค่4-5ถังต่อไร่เท่านั้น) ชาวบ้านจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว


วันที่ 11 สิงหาคม 59 เวลา14:46:01น.

http://goo.gl/NcTFUS

Tags: พระราชดำริ , เกษตรข่าวในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ปราชญ์แห่งเกษตร วัย 95 ปี น้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ในชีวิต
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาว...
นครศรีธรรมราช-ชาวบ้านคืนถิ่นหลังมีโครงการพระราชดำริ
ชาวบ้านขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช พระ...
โครงการพระราชดำริ
ประชาชนที่เคยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ต่า...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระเมตตา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...
โรงเรียนสอนนวดแผนไทยวัดโพธิ์ ตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื...
ลพบุรี-ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะรอบแก้มลิงหนองสมอใสโครงการพระราชดำริ
ชาวบ้านอำเภอท่าวุ้ง ร่วมทำความดีถวาย พระ...
โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่จังหวัดพิษณุโลก...
 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเสมื...
สสนก.สานต่อการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็...
สถาบันจัดการน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์...
รายการย้อนหลังแนะนำ
เกษตรโลก เกษตรเรา
เกษตรโลก เกษตรเราวันนี้ ไปดูตลาดมันสำปะหลังของไทย ...
เกษตรโลก เกษตรเรา
เกษตรโลก เกษตรเราวันนี้ คุณคำรณพาไปดูการแก้ปัญหาดิ...
เกษตรโลก เกษตรเรา
เกษตรโลก เกษตรเราวันนี้ พาไปดูงานประกวดวัว-ควายกัน...
เกษตรโลก เกษตรเรา
เกษตรโลก เกษตรเราวันนี้ มาดูการทำเกษตรแบบผสมผสาน ท...
เกษตรMeดี ตอน กะปิดีวิถีชุมชนประมงคลองช่อง
กะปิเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ที่ผู้คนในเอเชียตะวั...
เกษตรโลก เกษตรเรา
เกษตรโลก เกษตรเราวันนี้ พาไปรู้จักกับแอพพลิเคชั่น ...
 

ติดตาม

ข่าวยอดนิยม

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เปิดให้ป...
 

 

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น

 

ข่าวยอดนิยม

รอบสัปดาห์

สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
สัมภาษณ์พิเศษ : Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ในการเข้าถวาย...
สงขลา-หมอควักเงินส่วนตัว 2 แสนบาท เปิดคลินิกรักษาฟรี
นายแพทย์ที่จังหวัดสงขลา นำเงินที่เก็บสะสมไว้กับภรร...
ช่อง 3 จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 จัดพิธีแสดงควา...
 
 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 SD
ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 Family