บ้านพระรามสี่

บ้านพระรามสี่

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 07 พ.ย. 59

50views

รายละเอียด:ผู้เชื่อมั่นใน"ศาสตร์ของพระราชา"ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เพลง:พระราชาในนิทาน