ตู้ปณ.ข่าว3

ตู้ปณ.ข่าว3

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 30 มิ.ย. 60

42views

รายละเอียด:เครื่องกำจัดวัชพืชในการทำปุ๋ยอินทรีย์,นักเรียนขอสนับสนุนการเข้าแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ระดับประเทศ จ.นครศรีธรรมราช