ตู้ปณ.ข่าว3

ตู้ปณ.ข่าว3

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 18 ก.ค. 60

25views

รายละเอียด:ร้องน้ำประปาสีดำมีตะกอนสกปรก จ.ชลบุรี,ชาวบ้านรวมพลังเครื่องสูบน้ำออกจากที่นา จ.สุโขทัย