ตู้ปณ.ข่าว3

ตู้ปณ.ข่าว3

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 13 ก.ค. 59

41views

รายละเอียด:บ้านพักชุมชนทอผ้าร้องเรียนปัญหาการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่รับพิจารณาการร้องเรียน