แจ๋วพาเที่ยว

แจ๋วพาเที่ยว

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 27 ม.ค. 59

23views

รายละเอียด:วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม,งานส้มโอขาวใหญ่ หน้าศาลากลาง จ.สมุทรสงคราม