พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตอน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ตอน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 05 เม.ย. 60

16views

รายละเอียด: