ข่าวชาวบ้าน

ข่าวชาวบ้าน

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 09 พ.ย. 59

57views

รายละเอียด:กลุ่มชาติพันธ์เดินทางเข้ากรุงเทพฯ,ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำ,ครม.เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ