ข่าวชาวบ้าน

ข่าวชาวบ้าน

วันที่ออกอากาศ:วันที่ 21 พ.ค. 60

23views

รายละเอียด:ฝรั่งหัวใจเกษตรพอเพียง,สอบวัดความรู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ประชุมพระสังฆาธิการให้รู้ทันเทคโนโลยี