พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเทพฯ ถวายภัตตาหารเช้า

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ถวายภัตตาหารเช้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

5 ธันวาคม 2016:15.27 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คลิปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพร...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 ธันวาคม 2016:21.36 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน

คลิปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญา...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเ...

2 ธันวาคม 2016:15.09 น.

กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

คลิปกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัต...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิ...

1 ธันวาคม 2016:22.09 น.

มจ.จุลเจิม ถวายภัตตาหารเช้าพระพิธีธรรม

คลิปมจ.จุลเจิม ถวายภัตตาหารเช้าพระพิธีธรรม

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 ธันวาคม 2016:12.02 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร...

30 พฤศจิกายน 2016:11.57 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 พฤศจิกายน 2016:21.57 น.

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉบับที่ 5

คลิปแถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา...

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงก...

29 พฤศจิกายน 2016:20.04 น.

พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายภัตตาหาร

คลิปพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายภัตตาหาร

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...

29 พฤศจิกายน 2016:11.59 น.

ม.ร.ว.ดนุชโชติ เทวกุล เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลพระพิธีธรรม

คลิปม.ร.ว.ดนุชโชติ เทวกุล เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลพระ...

การบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหม่อมราชวงศ์ ดนุชโชติ เทวกุล เป็น...

28 พฤศจิกายน 2016:15.22 น.

พล.ต.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายภัตตาหารเช้า

คลิปพล.ต.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายภัตตาหารเช้า

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการถวายภัตตาหาคเช้า แด่พระพิธีธรรม ทึ่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

28 พฤศจิกายน 2016:12.02 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

27 พฤศจิกายน 2016:22.13 น.

สมเด็จพระเทพฯ ถวายภัตตาหารเช้า

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ถวายภัตตาหารเช้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับพระร...

27 พฤศจิกายน 2016:16.18 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

26 พฤศจิกายน 2016:21.34 น.

มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม

คลิปมจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม

หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

26 พฤศจิกายน 2016:16.41 น.