พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สารคดีพิเศษ ตอน "งามวิจิตรเครื่องสังเค็ด งานพระราชพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๙ สืบสานราชประเพณี"

คลิปสารคดีพิเศษ ตอน'งามวิจิตรเครื่องสังเค็ด งานพระราช...

สารคดีชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ ตอน'งามวิจิตรเครื่องสังเค็ด งานพระราชพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ 9 สืบสานราชประเพณี'

29 กันยายน 2017:11.39 น.

สารคดีพิเศษ"พระเมรุมาศบุษบก ๙ ยอด สืบสานโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติแห่งรัชกาลที่ ๙ "

คลิปสารคดีพิเศษ'พระเมรุมาศบุษบก ๙ ยอด สืบสานโบราณราชปร...

สารคดีชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร...

18 กันยายน 2017:11.31 น.

Water Festival 2017 ตอกย้ำวิถีไทยสืบสานสู่สากล

คลิปWater Festival 2017 ตอกย้ำวิถีไทยสืบสานสู่สากล

Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ซึ่งยังคงตอกย้ำแนวคิด การท่องเที่ยววิถีไทยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันส่งเสริม สืบสานสู่สากล ปีนี้ขยา...

14 เมษายน 2017:15.47 น.

สงกรานต์วิถีน้ำ วิถีไทย กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คลิปสงกรานต์วิถีน้ำ วิถีไทย กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

งานเทศกาลสงกรานต์วิถีน้ำ วิถีไทย เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละจังหวัดยังคงมุ่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีว...

14 เมษายน 2017:10.58 น.

สืบสานสงกรานต์ ที่ศูนย์ฯ พัฒนาเด็กปฐมวัย

คลิปสืบสานสงกรานต์ ที่ศูนย์ฯ พัฒนาเด็กปฐมวัย

การสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ๆ ที่มีทั้งความสวยงามและการปลูกฝังค่านิยมแห่งความกตัญญู วันนี้ไปกันที่ ศูนย์ฯ สาธิตและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

10 เมษายน 2017:15.46 น.

เยาวชนเจ้าบ้านร่วมสืบสานวัฒนธรรมช่วงสงกรานต์

คลิปเยาวชนเจ้าบ้านร่วมสืบสานวัฒนธรรมช่วงสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ยังมีงาน'water festival เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย'ใน 4 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแต่ละวัดจะมีเยาวชนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ที่วันนี้...

10 เมษายน 2017:12.07 น.

ปีใหม่ม้งจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

คลิปปีใหม่ม้งจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

เทศกาลปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มขึ้นแล้ว กิจกรรมจัดอย่างเรียบง่าย มุ่งเน้นสืบสานประเพณีท้องถิ่น

30 ธันวาคม 2016:15.14 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เดิน-วิ่ง 9 นี้เพื่อประชา สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ"

คลิปสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน'เดิน-วิ่ง 9 นี้เพื่อประช...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน'เดิน-วิ่ง 9 นี้เพื่อประชา สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ'

18 ธันวาคม 2016:16.11 น.

เอสซีจีจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย

คลิปเอสซีจีจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวม...

เอสซีจี จัดกิจกรรม'สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย'ดึงพลังชุมชนและเครือข่ายเอสซีจีรักษ์น้ำเพื่ออนาคตทั่วประเทศ น้อมนำแนวพระราชด...

30 พฤศจิกายน 2016:15.27 น.

ยายทองอยู่ สืบสานการทอผ้าจก

คลิปยายทองอยู่ สืบสานการทอผ้าจก

ถ้าพูดถึงตำบลคูบัว ตำบลเล็ก ๆ ในจังหวัดราชบุรี สิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ก็เห็นจะเป็น'แหล่งทอผ้าจก'ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศที่ชาวบ้านยังคงสืบสานก...

29 พฤศจิกายน 2016:11.17 น.

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุสืบสานพระพุทธศาสนา

คลิปมูลนิธิภูมิพโลภิกขุสืบสานพระพุทธศาสนา

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้จัดสร้างพระคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาต่อไป หลังจากทำต่อเนื่องม...

28 พฤศจิกายน 2016:12.05 น.

ตามรอยพ่อ ตอน กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

คลิปตามรอยพ่อ ตอน กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ สืบสานเกษตรท...

ครอบครัวที่ต้องการเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในละแวกกรุงเทพและปริมณฑล ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี มีกิจกรรม ค...

24 พฤศจิกายน 2016:08.26 น.

รัฐบาลจัดเทศกาลลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

คลิปรัฐบาลจัดเทศกาลลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

รัฐบาล และ คสช.กำชับทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามความเหมาะสม พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชน กวดขันการห้ามเล่น และจำหน่ายพลุ ด...

14 พฤศจิกายน 2016:16.16 น.

สืบสานพระราชปณิธานรักษาป่าพ่อหลวง

คลิปสืบสานพระราชปณิธานรักษาป่าพ่อหลวง

หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏร จะทรงเน้นย้ำให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาผืนป่า เพราะป่าเป็นทั้งแหล่งน้...

8 พฤศจิกายน 2016:15.29 น.

นักวิจัยพื้นที่สูงสืบสานปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

คลิปนักวิจัยพื้นที่สูงสืบสานปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทห่างไกล ทรงใช้หลักการ'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'เป็นหัวใจของการทรงงาน เน้นกระ...

1 พฤศจิกายน 2016:15.24 น.

ข้าวพระราชทานสืบสานอาชีพทำนาไทย

คลิปข้าวพระราชทานสืบสานอาชีพทำนาไทย

ชาวนาไทยจะได้รับพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนำมาปลูกในแปลงนาเพื่อเป็นศิริมงคล สิ่งนี้ทำให้ชาวนายังคงเชื่อมั่นและรักในอาชีพทำนาตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด...

1 พฤศจิกายน 2016:12.58 น.

สถาบันจัดการน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ

คลิปสถาบันจัดการน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชน หรือ สสนก.เป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านบริหารจัดการน้ำ ที่รวบรว...

20 ตุลาคม 2016:16.13 น.

APP ของเรา

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOSApplication Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOSApplication Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3LIVE

Application 3LIVE IOSApplication 3LIVE Android

ข่าวยอดนิยม